មិត្តទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានស្គាល់ និងធ្លាប់ស្តាប់បទ “អ្នកណា?” រួចមកហើយ ដែលជាស្នាដៃរបស់ Vincent Yun និង KZ។ បទ “អ្នកណា?” នេះ គឺទទួលបានការគ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យយ៉ាងខ្លាំង។ ហើយពេលនេះ អ្នកទាំងពីរក៏បានចេញនៅវីដេអូបទ “អ្នកណា?” ដែលលេងភ្លេង និងច្រៀងដោយ ខ្លួនឯងផងដែរ។ ចំពោះវីដេអូនេះ ក៏អាចទាក់ទាយអ្នកមើលបានរហូតដល់ទៅជាង 4ម៉ឺននាក់ផងដែរ។ ចង់ដឹងថាវីដេអូពួកគាត់លេងភ្លេង និងច្រៀងឡូយយ៉ាងណា។ អាចមើលវីដេអូខាងក្រោមបាន៖

Vincent Yun
Vincent Yun
Vincent Yun
Vincent Yun