យប់មិញនេះ គឺជាការប្រកួតជំរុះតាមពូល ក្នុងសប្តាហ៏ទី3 របស់ពាន់រង្វាន់ UEFA Champions League។ ហើយសំរាប់លទ្ធផលវិញ គឺមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូ ខាងក្រោមបាន៖

Real Madrid 5-1 Legia Warsaw

https://www.youtube.com/watch?v=0UcniK6nv6s

Leicester City 1-0 København

https://www.youtube.com/watch?v=bii0E5e5tOU

Sporting 1-2 Dortmund

https://www.youtube.com/watch?v=qUd0B7HDibE

Dinamo Zagreb 0-1 Sevilla

https://www.youtube.com/watch?v=QzinVs0jik4

CSKA Moscow 1-1 Monaco

https://www.youtube.com/watch?v=-4lObeWyszY

Lyon 0-1 Juventus

https://www.youtube.com/watch?v=IbedHz_ThGg

Bayer 0-0 Tottenham

https://www.youtube.com/watch?v=jaI83oXI2Po

Club Brugge 1-2 Porto

https://www.youtube.com/watch?v=K8GHvVWLJUg