បន្ទាប់ រ៉េត ស៊ូហ្សាណា បានបញេ្ចញបទថ្មីមួយកាលពីពេលកន្លងទៅដែល មានចំណងជើងថា Stop នោះ  ហើយប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះនាងបានបញ្ចេញ បទថ្មីមួយបទទៀត មានចំណងជើងថា Baby I Promise You។ តោះ ចង់ដឹងថាពិរោះប៉ុណ្ណា សូមស្តាប់ទាំងអស់ញគ្នា។

reth-suzana

ប្រភព៖ YouTUbe Channel Rasmey Hang Meas