មិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានស្គាល់ ផលិតកម្ម Rock Music រួចមកហើយ។ ពេលនេះដែល ផលិតកម្ម Rock Music បាននាំមកនៅ MV បទចំរៀងថ្មី ដែលជាការបកស្រាយ ដោយក្រុមតារាចម្រៀង ស្រី SOD (Soldiers of Damia) ដែលមានចំណងជើងថា Never Let You Go។ បើចង់ដឹងថា MV បទចម្រៀង របស់ក្រុម SOD មានភាពប្លែកយ៉ាងណា។ សូមចូលមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖SOD

SOD

SOD
SOD
SOD
SOD
SOD
SOD