សម្រាប់ក្រមខណ្ឌ UEFA Europa League ដែលជាការជួបគ្នារវាងក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United និងក្រុម Fenerbahce។ ចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួត គឺក្រុម Man Utd យកឈ្នះទៅលើក្រុម Fenerbahce ក្នុង លទ្ធផល 4-1។ ហើយ ៤ គ្រាប់របស់ក្រុមបិសាចក្រហម គឺរកបានដោយកីឡា Pogba ២គ្រាប់, Martial 1គ្រាប់ និង Lingard 1គ្រាប់។ ហើយសំរាប់មួយគ្រាប់របស់ក្រុម Fenerbache គឺរកបានដោយកីឡាករ Van Persie។

Man United vs Fenerbahçe
Man United vs Fenerbahçe
Man United vs Fenerbahçe
Man United vs Fenerbahçe
Man United vs Fenerbahçe
Man United vs Fenerbahçe

https://www.youtube.com/watch?v=UAkullE8QDo