លទ្ធផលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការប៉ះគ្នារវាងក្រុមខ្លាំងទាំង២ គឺតោខៀវ Chelsea និងបិសាចក្រហម Manchester United ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះលុតទៅលើក្រុមភ្ញៀវរហូតដល់ទៅ 4គ្រាប់។ ចំពោះ គ្រាប់ទី១ រកបានដោយកីឡាករ Pedro នៅនាទីទី1, កីឡាករ Cahill នៅនាទីទី 21, កីឡាករ Hazard នៅ នាទី 62 នឹងគ្រាប់ចុងក្រោយដោយកីឡការ Kante នៅនាទីទី 70។ លទ្ធផលនេះ បានធ្វើអោយក្រុម Chelsea ឡើងទៅឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី4 ដែលមាន 19ពិន្ទុ។

chelsea 4-0 manchester united
chelsea 4-0 manchester united
chelsea 4-0 manchester united
chelsea 4-0 manchester united
chelsea 4-0 manchester united
chelsea 4-0 manchester united
chelsea 4-0 manchester united
chelsea 4-0 manchester united
chelsea 4-0 manchester united
chelsea 4-0 manchester united

https://www.youtube.com/watch?v=7ktcgZEOAPU