ប្រុសសង្ហាទាំង 4នាក់ របស់ក្រុមចម្រៀង EVOK បានលើកយកនៅបទចម្រៀងរបស់ លោកតា ស៊ីន ស៊ីសាមុត ដែលមានចំណងជើងថា “ស្តាយរាងអូនណាស់” ។ ហើយការយកបទនេះមកបកស្រាយឡើងវិញ ដោយក្នុង គោលបំណងគោរព សរសើរដល់ម្ចាស់សំនៀងដើម លោកតា ស៊ីន ស៊ីសាមុត។ មិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាអាច មើល និងស្តាប់វីដេអូខាងក្រោមនេះបាន៖

EVOK
EVOK