គ្រាន់តែឃើញឈ្មោះហាង ថាផ្ទះផាក់ឡូវឆ្នាំ ១៩៨០ ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាស្មានដឹងថាហាងនេះលក់អីដែរមែនអត់? តែអ្វីដែលមិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះគឺ មុខម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ ប្រចាំហាងនេះ, មិនថ្វីទេ យើងនឹងបង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា មិនលាក់លាមទេនោះគឺ បាយឆាផាក់ឡូវ, ផាក់ឡូវ, នំប័ុងផាក់ឡូវ តែសំរាប់ម្ហូបផ្សេងទៀតក៏មិនអន់ដែរ សុទ្ធឆ្ងាញ់ៗ អាចបំពេញចិត្តអ្នកបាន។

ផាក់ឡូវសាច់ចំរុះ
ផាក់ឡូវសាច់ចំរុះ 12000៛
បាយឆាផាក់ឡូវ
បាយឆាផាក់ឡូវ 10000៛
ផាក់ឡូវអាំងអំបិលម្ទេស
ផាក់ឡូវអាំងអំបិលម្ទេស 10000៛
នំប័ុងផាក់ឡូវ
នំប័ុងផាក់ឡូវ 5000៛

ហើយអ្វីដែលអាចបំពេញចិត្តអ្នកអោយចូលចិត្តហាងនេះទៀតនោះគឺ តម្លៃសមរម្យអាចទទួលយកបាន សមនឹងម្ហូប ញ៉ាំហើយមិនស្តាយលុយ ក្នុងចំណាយនោះទេ។ ចឹងប្រសិនបើនឹកឃើញចង់ញ៉ាំ ផាក់ឡូវ កុំភ្លេចនឹកឃើញហាង ផ្ទះផាក់ឡូវ ឆ្នាំ ១៩៨០ ណាមានគ្រប់ប្រភេទហើយមិនបាច់រកនៅណាទៀតទេ…

ហាងផ្ទះផាក់ឡូវ ឆ្នាំ១៩៨០
ទូរស័ព្ទ៖ 012 60 96 24 | 081 57 57 79
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 73 ផ្លូវ 105 សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

វីដេអូផ្ទះផាក់ឡូវ