ម្ហូបអាហារជាលក្ខណៈសាច់ដែលក្តៅៗ តែងតែមានរសជាតិគ្រាន់បើជាងពេលដែលវាត្រជាក់ តែបើបានក្តៅៗ រហូតស្របជាមួយពេលកំពុងញ៉ាំទៀតនោះកាន់តែអ៊ែមហើយ។ នេះណែ៎ ៤មុខនេះសុទ្ធតែជាមុខម្ហូបដែលចំអិនភ្លាមៗ ដែលភ្ញៀវប្រចាំហាង Le TJ Cafe មកទីនេះតែងតែជ្រើសរើសយកវា ជាជម្រើសដំបូងរបស់ពួកគាត់។

ឆ្ងាញ់ៗណាស់មែនអត់?
ឆ្ងាញ់ៗណាស់មែនអត់?
ឆ្ងាញ់ៗណាស់មែនអត់?
ឆ្ងាញ់ៗណាស់មែនអត់?
Mixed Fun | សាច់ចំរុះរសជាតិខ្ទិះនំគ្រក់
Mixed Fun | សាច់ចំរុះរសជាតិខ្ទិះនំគ្រក់
Mixed Fun | សាច់ចំរុះរសជាតិខ្ទិះនំគ្រក់
Mixed Fun | សាច់ចំរុះរសជាតិខ្ទិះនំគ្រក់
Mixed Fun | សាច់ចំរុះរសជាតិខ្ទិះនំគ្រក់
Mixed Fun | សាច់ចំរុះរសជាតិខ្ទិះនំគ្រក់
Mixed Fun | សាច់ចំរុះរសជាតិខ្ទិះនំគ្រក់
Mixed Fun | សាច់ចំរុះរសជាតិខ្ទិះនំគ្រក់

នេះជាឈ្មោះម្ហូបទាំង៤ រួមមានដូចជា៖ Mixed Fun ១ឈុត ១០ដុល្លារ, Korean Red Stew ១ឈុត ១០ដុល្លារ, TJ’s Wrapped Fish ១ឈុត ១០ដុល្លារ និង Hot Hotpot ១ឈុតធំ ១២.៥ដុល្លារ និង១ឈុតតូច ៧.៥ដុល្លារ។ តម្លៃនេះពិតជាសមរម្យ មិនថាយុវវ័យ ឬវ័យណាទេសុទ្ធតែអាចទទួលយកបាន ហើយរីករាយសប្បាយជុំមិត្តភ័ក្រ្ត ក្រុមគ្រួសារ ជាមួយនឹងការចំណាយដ៏សមរម្យនេះ។

ឆ្ងាញ់ៗណាស់មែនអត់?
ឆ្ងាញ់ៗណាស់មែនអត់?
Korean Red Stew | ស៊ុបក្រហម
Korean Red Stew | ស៊ុបក្រហម
Hot Hotpot | ស៊ុបម្ទេស
Hot Hotpot | ស៊ុបម្ទេស
Hot Hotpot | ស៊ុបម្ទេស
Hot Hotpot | ស៊ុបម្ទេស
TJ's Wrapped Fish | ត្រីខ្ចប់ TJTJ's Wrapped Fish | ត្រីខ្ចប់ TJ
TJ’s Wrapped Fish | ត្រីខ្ចប់ TJ
TJ's Wrapped Fish | ត្រីខ្ចប់ TJ
TJ’s Wrapped Fish | ត្រីខ្ចប់ TJ

មិនមែនមានគ្រឿងញុាំប៉ុណ្ណោះទេ សំរាប់ហាង Le TJ Cafe ក៏មានជាភេសជ្ជៈប្លែកៗ គួរអោយចង់ញ៉ាំផងដែរ សុំរៀបរាប់ខ្លះទេ ព្រោះអីមានច្រើនប្រភេទណាស់សុទ្ធតែចង់ញ៉ាំ។ Jelly Fruit Soda ១កែវ ៣.៥ដុល្លារ និង Whatever ៤ដុល្លារ។ មិនសាកមិនបានទេ កន្លែងក៏ស្អាត សេវាកម្មក៏ល្អ ហើយជាពិសេសនោះ កុំភ្លេចថតរូប Selfie អួតមិត្តភ័ក្រ្តផងណា…

ភេសជ្ជៈប្រចាំហាង
ភេសជ្ជៈប្រចាំហាង
ភេសជ្ជៈប្រចាំហាង
ភេសជ្ជៈប្រចាំហាង
Le TJ Cafe
Le TJ Cafe
Le TJ Cafe
Le TJ Cafe

ហាង Le TJ Cafe
Tel: 015 537 135 | 077 757 987
ទីតាំង៖ #29AE ផ្លូវ 113 កែវ 320 ជិតគុកទួលស្លែង

ផែនទីហាង

វីដេអូ ម្ហូបទាំង៤មុខនៅ Le TJ Cafe