អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាធ្លាប់បានស្តាប់នៅបទ “ទីប្រឹក្សា” ដែលជាការបកស្រាយរបស់ក្រុម Plugger រួចមកហើយ។ កាលពីម្សោលមិញនេះ នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ក្រុម Plugger ក៏បានបង្ហោះនៅបទ Official Audio របស់បទ “ទីប្រឹក្សា” ផងដែរ។ សំរាប់ក្រុម Plugger គឹមានសមាជិកចំនួន ៣នាក់ ដែលក្នុងនោះរួមមាន ផាណូ (លេង Guitar Bass), Zo (អ្នកច្រៀង) និង ធារ៉ា (លេងស្គរ)។ បើចង់ដឹងថាបទ នេះពិរោះយ៉ាងណា អាចស្តាប់បទនេះខាងក្រោមបាន៖

khim-putheara
khim-putheara
 តូ-មុន្នីឫទ្ធី
តូ-មុន្នីឫទ្ធី
រិទ្ធ បូផាណូ
រិទ្ធ បូផាណូ