ចិន៖ សុភាពនារីមួយចំនួនធំ តែងមានក្តីសុបិន្តចង់បានការសុំរៀបការ ដូចក្នុងរឿងរ៉ូមេនទិកខ្លះ។ តែវាតែងតែ មាន បុរសខ្លះមិនយល់ពីសារសំខាន់របស់ការសុំរៀបការ ហើយក៏បានធ្វើខុសរបៀបដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់។

2

បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ បានយកស៊ុមផ្កាដាក់នៅមុខក្តារមឈ្ឈូស យកមកជូនមិត្តស្រីដើម្បីសុំរៀបការ។ ពួកយើង មិនដឹងថា នេះគ្រាន់តែជាលេងសើច ឬក៏មានអ្នកណែនាំផ្តល់យោបល់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេ។

1

មានមិត្តរួមសាលាជាច្រើននាក់ មករោមជុំវិញគូស្នេហ៍ខាងលើ នៅពេលដែលមិត្តប្រុសមិនដឹងខ្យល់ម្នាក់នោះ លុតជង្គង់សុំរៀបការ។ គ្រាន់តែដកផ្កាចេញមក មិត្តស្រីក៏ដឹងថា វាគឺជាផ្កាដាក់ក្នុងពិធីបុណ្យសព ហើយក៏ខឹង ខ្លាំង រួចដើរចេញទាំងកំហឹង។

និយាយទៅ បើមិនដើរចេញមានតែចំលែក។ មានមិត្តប្រុសវល់វល់ អញ្ចឹងអី!

https://www.youtube.com/watch?v=DKVSsCePRU8