មិត្តយុវវ័យដែលចូលចិត្តស្តាប់បទចម្រៀងរបស់លោក ហេង ពិទូ ប្រាកដជាធ្លាប់ស្តាប់បទ “វិប្បដិសារី” រួចមក ហើយ។ ពេលនេះ តារាងចំរៀង Original Song ហេង ពិទូ បានយកបទនេះមកច្រៀងឡើងវិញ ដោយមានការ កែប្រែភ្លេង។ តើបទ “វិប្បដិសារី” ដែលយកមកច្រៀងឡើងវិញ ពិរោះយ៉ាងណា? អាចស្តាប់ខាងក្រោមនេះ៖

Heng Pitu
Heng Pitu

12647197_1147528871931620_6743711106416284232_n