ក្នុងកំឡុងពេលការប្រកួតរវាង Argentina និង Colombia ដែលក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Argentina បានយកឈ្នះ ក្នុង លទ្ធផល 3-0។ កីឡាករខ្សែរប្រយុទ្ធ Lionel Messi បានរកបានមួយគ្រាប់ក្នុងនាទី 10 ដោយការទាត់បាល់ ពិន័យ (Free Kick) ក្នុងចំងាយ 30 យ៉ាត់។ បាល់ពិន័យមួយគ្រាប់របស់ Lionel Messi ពិតជាអស្ចារ្យមែន គឺទាត់ចូលដូចគេចាប់ដាក់អញ្ចឹង។ លើសពីនេះទៀត Lionel Messi បានប៉ះបាល់ អោយមិត្តរួមក្រុម 2 នាក់ ស៊ុតបញ្ចូលផងដែរ។

dep123109078bce0d2_0 ellitoral-307728-1400x840 messi-1024x576

https://www.youtube.com/watch?v=G5LpVRjgSak