កាលពិសប្តាហ៏មុន យើងប្រាកដជាបានដឹងនៅពត៌មានស្តីអំពីការបាក់ដីក្លាយទៅជាប្រហោងដ៏ធំមួយ នៅក្នុង ប្រទេសជប៉ុនរួចមកហើយ។ ប៉ុន្តែសំរាប់ពេលនេះវីញ គឺមានពត៌មានប្លែកមួយទៀតហើយ ដែលទាក់ទងទៅនឹង ការជួសជុលផ្លូវនោះឡើងវិញ។ នៅក្នុងវីដេអូមួយបានបង្ហាញថា ប្រហោងដ៏ធំដែល កើតឡើងដោយសារការ បាក់ដីថ្ងៃមុនត្រូវបានក្រុមការងាររបស់ប្រទេសជប៉ុន ធ្វើការជួសជុសរួចរាល់ ហើយ។ ការជួសជុសនេះ គឺចំណាយពេលមិនដល់ 7 ថ្ងៃផង។ ផ្លូវនេះ មានលក្ខណៈល្អស្អាត ដូចការពីមុនវិញ។ បើចង់ដឹងច្បាស់ពីការ ជួសជុសដល់លឿននេះ អាចមើលវិដេអូខាងក្រោមបាន៖

112324kqwr1aiva5a9v91qThis combo shows a photo of a giant sinkhole (R), measuring around 30 metres (98 feet) wide and 15 metres deep, which appeared in a five-lane street in the middle of the Japanese city of Fukuoka on November 8, 2016 and another photo (L) of the same section of road after repairs were made on November 15.   The Japanese city on November 15 reopened the busy street that collapsed into a giant sinkhole, with efforts of crews who worked round the clock for a week drawing raves on social media. / AFP / JIJI PRESS / JIJI PRESS / Japan OUT        (Photo credit should read JIJI PRESS/AFP/Getty Images)

san672b2b_tok001_japan_sinkhole_1108_11 tumblr_ogbu9ipzse1rf9hn3o4_1280