សម្រាប់ក្រុម Southampton ដែលត្រូវបើកទ្វារផ្ទះទទួលស្វាគមន៏ក្រុមភ្ញៀវហង្សក្រហម Liverpool ក៏បាន បញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផលស្មើរគ្នា 0-0 ផងដែរ។ ចំពោះការប្រកួតនេះ គឺក្រុមទាំង2 ធ្វើការវាយសំរុកគ្នា ទៅវិញទៅ មក។ ហើយក៏មានឳកាសក្នុងការស៊ុតបញ្ចូលគ្នាផងដែរ។ ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មានសំណាងទាំង អស់គ្នា។ ទើបចុង បញ្ចប់នេះការប្រកួត ក្រុមទាំង 2 បានត្រឹមលទ្ធផលស្មើរគ្នា 1-1 ចែកគ្នាម្នាក់មួយពិន្ទុ សំរាប់សប្តាហ៏នេះ។

nintchdbpict000283462273 may19-southampton-v-liverpool-premier-league-st-marys-stadium 3264ff4500000578-3501395-image-a-76_1458485868510 3a8bdc6300000578-0-image-a-2_1479572993017

https://www.youtube.com/watch?v=eiVfncrAlKw&t=2s