មិត្តទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាស្គាល់កញ្ញា សុគន្ធ និសា ដែលជាតារាងចំរៀង សំនៀងស្រទន់។ ពេលនេះកញ្ញា បាន មកបកស្រាយនៅបទចំរៀងថ្មីមួយបទ បែកញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៏ម្តង ដែលមានចំណងជើងថា “ Check In បេះ ដូងរាកៃ”។ ហើយបទនេះ ក៏បានចេញ MV Teaser របស់ខ្លួនផងដែរ និងកំពុងទទួលបាន ការគ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពី សំណាក់មិត្តយុវវ័យ។

capture-4 capture-6