កាលពីម្សិលមិញ យើងប្រាកដជាបានដឹងដំណឹងដែលទាក់ទងនឹងការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុម Chapecoense។ ហើយថ្ងៃក្រុមការងារយើងនឹងបង្ហាញពីប្រវត្តខ្លះរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Chapecoense។ ក្រុមបាល់ទាត់ Chapecoense មានទីតាំងនៅទីក្រុង Chapeco ក្នុងរដ្ឋ Santa Catarina របស់ប្រទេស ប្រេស៊ីល។ ក្រៅពីជាបាល់ទាត់ហើយ ក្រុមនេះក៏មានសកម្មភាពទាក់ទងនឹង futsal ផងដែរ នឹងធ្លាប់បានទទួលពាន់រង្វាន់ចំនួន 2ដង រួចមកហើយ។ ក្លឹប Chapecoense ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1973 និងជាប់ឈ្មោះជាក្លឹបកំពូលរបស់រដ្ឋ Santa Catarina ក្នុងឆ្នាំ 1977។ ក្នុងនោះដែរ ក្លឹបនេះក៏ធ្លាប់ទទូលបានពាន់រង្វាន់ State Championships រហូលដល់ទៅ 5 ដង។

ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះ គឺក្លឹបបានទាត់មួយនេះបានទទួលរង់នៅឧប្បតិវហេតុ ដែលបណ្តាលអោយកីឡាករ នឹងក្រុមការងារទាំងអស់ស្លាប់ 77នាក់ និង 6នាក់នៅរស់ (របួស)។

161129134042-01-chapecoense-team-file-restricted-exlarge-169