នៅក្នុងវីស័យកីឡាបាល់ទាត់ ដែលទាក់ទងនឹងការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ ក្នុងការទៅចូលរួម ប្រកួត គឺមានចំនួន 3ក្រុមមកហើយ។ ក្នុងនោះរួមមាន៖

  1. ក្លឹប Torino ( Grande Torino) នៅថ្ងៃទី 4 ខែឧសភា ឆ្នាំ1949។ ហេតុការណ៏នេះ កើតឡើងនៅ ពេលកីឡាករ និងក្រុមការងារធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ 212 របស់ក្រុមហ៊ុន Italian Airline។ នៅ ក្នុងហេតុការណ៏ធ្លាក់យន្តហោះនេះ គឺមានអ្នករងគ្រោះរហូតដល់ទៅ 31នាក់។

2. ក្លឹប Manchester United នៅថ្ងៃទី6 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ1958 ក្នុងកំឡុងពេលហោះហើរត្រលប់មកពីចូល រួមការ ប្រកួត European Cup ក្នុងវគ្គ1/4 តាមរយៈជើងហោះហើរ Red Star Belgrade។ នៅក្នុង ហេតុការណ៏ធ្លាក់ យន្តហោះនោះ គឺមានអ្នករង់គ្រោះរហូតដល់ទៅ 23នាក់។

3. ក្លឹប Champecoense នៅថ្ងៃទី 29 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 ក្នុងពេលជិះយន្តហោះទៅប្រកួតដណ្តើមពាន់រង្វាន់ Copa Sudamericana។ ក្នុងហេតុការណ៏នេះ គឺមានជនរងគ្រោះរហូតដល់ទៅ 75នាក់ និងមានអ្នករង់ របួលរហូតដល់ទៅ 6នាក់។