មិនថាខ្ញុំអ្នកសរសេរ ឬក៏អ្នកអានទេ អោយតែឃើញបាយហ៊ុយៗព្រឹកព្រលឹមចេញពីឆ្នាំង ហើយថែមក្លិនឈ្ងុយចេញពីងៀតគោ អាំងភ្លាមៗហ៊ុយៗទៀតនោះដឹងតែក្រពះបញ្ជាប្រាប់ថា ឃ្លានមិនខាន។ ចឹងបើចង់រកបាយគោងៀតដើម្បីបំពេញចិត្តក្រពះនោះ មករកបាននៅហាង ស៊ុបទាត្រកួនពិសេស ទួលគោក ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ទល់មុខកងរាជអាវុធហត្ថទួលគោក #10 ផ្លូវ289 សង្កាត់បឹងកក1 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។

បាយសំរូបគោងៀតអំពិលបុក
បាយសំរូបគោងៀតអំពិលបុក
ភ្លៅមាន់អាំង និងគោងៀតអាំង
ភ្លៅមាន់អាំង និងគោងៀតអាំង

សំរាប់អាហារពេលព្រឹក ក្រៅពីបាយគោងៀត ហាងស៊ុបទាត្រកួនពិសេស ទួលគោក ក៏មានជាបាយសាមញ្ញៗ ជាច្រើនជម្រើសទៀតដូចជា៖ បាយត្រីងៀត ម៉ាំល្ហុង, បាយសាច់មាន់, បាយសាច់ជ្រូក-ល-។ តែដល់ពេលរសៀលវិញ ហាងក៏មានលក់ជា ស៊ុបសាច់ទាត្រកួនពិសេស ផងដែរ។

បាយសំរូបគោងៀតអំពិលបុក
បាយសំរូបគោងៀតអំពិលបុក
បាយសំរូបភៅមាន់អាំងជ្រក់
បាយសំរូបភៅមាន់អាំងជ្រក់
បាយត្រីងៀតម៉ាំល្ហុង
បាយត្រីងៀតម៉ាំល្ហុង
គោងៀតអាំង
គោងៀតអាំង
ភ្លៅមាន់អាំង និងគោងៀតអាំង
ភ្លៅមាន់អាំង និងគោងៀតអាំង

ហាង ស៊ុបទាត្រកួនពិសេស ទួលគោក
ទូរស័ព្ទ៖ 012 54 25 62 | 096 499 58 98
ទីតាំង៖ ស្ថិតនៅ ទល់មុខកងរាជអាវុធហត្ថទួលគោក #10 ផ្លូវ289 សង្កាត់បឹងកក1 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

វីដេអូបាយគោងៀត