សំរាប់មិត្តដែលចាំស្តាប់បទ “សុំត្រឹមក្បែរអូន” របស់ Rawyer Accord ពេលនេះបានចេញនៅ Full Audio របស់ខ្លួន ហើយ។ Full Audio “សុំត្រឹមក្បែរអូន” នេះពិតជាមានអត្ថន័យ ហើយរួមជាមួយបទភ្លេងថ្មីទៀត គឺពិត ជាពិសេសណាស់។ នៅក្នុងបទចំរៀងនេះ បានបង្ហាញពីទឹកចិត្តបុរសម្នាក់ ដែលកំពុងរង់ចាំចម្លើយពីនារីម្នាក់ ដែលខ្លួនលួចស្រឡាញ់។ ហើយបុរសម្នាក់នេះ គឺពិតជាឯការណាស់ពេលដែលគ្មាននាងនៅក្បែរ។ គ្រាន់តែ អានអត្ថបទរបស់ KSPG TV គឺមិនដឹងថាពិរោះមែន ឫអត់ទេ? ប៉ុន្តែបើចង់ដឹងច្បាស់អាចស្តាប់ Full Audio ខាងក្រោមបាន៖

Rawyer Accord
Rawyer Accord