បន្ទាប់ពីកីឡាកររបស់ក្លឹប Chapecoense បានេះជួបហេតុការធ្លាក់យន្ត ដែលបណ្តាលអោយកីឡាកររហូត ដល់ 19នាក់បានបាត់បងជីវិត។ ហើយក៏បានធ្វើអោយក្លឹបមួយគ្មានកីឡាករគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តលេង ក្នុងក្របខណ្ឌរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរ មានក្លឹមមួយចំនួនបានសន្យាជាមួយក្លឹប Chapecoense ក្នុងការអោយកីឡារករខ្ចី ដើម្បីបន្តការប្រកួតរហូតដល់ចប់រដូវកាល។ លើសពីនេះទៅទៀត កីឡាករល្បីមួយចំនួនក៏បានស្មាក់ចិត្តទៅលេងអោយក្រុមនេះផងដែរ។ កីឡាករទាំងនោះរួមមាន អតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមជំរើសជាតិ Brazil កីឡាករ Ronaldinho, អតីតជំរើសជាតិ Argentina កីឡាករ Juan Roman Riquelme និងអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមតោខៀវ Chelsea កីឡាករ Eidur Gudjonhsen។

https://www.youtube.com/watch?v=mUd5q27L0oI