នៅក្នុងជំនួបរវាក្រុម Man City និងក្រុម Chelsea ដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាការពីចុងសប្តាហ៏មុន។ ហើយក៏មានការពីន័យកាតក្រហមទៅលើ កីឡាករ Sergio Aguero និង Fernandinho ។ បន្ទាប់ពីទទួល ពិន័យហើយ សហពទ្ធ័បាល់ទាត់ FA ក៏បានធ្វើការពិន័យបន្ថែមទៀតទៅលើរូបគេទាំង 2ផងដែរ។ ម្នាក់ នឹងជាប់បំរាមមិនអោយចូលលេងចំនួន 3ប្រកួត។ ក្នុងកីឡាករ Fabregas ក៏អាចនឹងចាប់បំរាមផងដែរ សំរាប់សកម្មភាព ដែលគាត់បានធ្វើទៅលើកីឡាករ Fernandinho។promo305049631 nintchdbpict000286472914-e1480778042543-copy