កែច្នៃខោខូវប៊យចាស់ មកថ្មី តើត្រូវធ្វើម៉េចទៅ?

0
2255
Ripped Jeans
Ripped Jeans

ខោខូវប៊យនៅតែជាភាពនិយមមួយមិនថាក្មេង ចាស់ ប្រុស ស្រីជាពិសេសយុវវ័យមួយចំនួនសម័យនេះពិតជាចូលចិត្តស្លៀកខោខូវប៊យដែលមានម៉ូត ជាពិសេសម៉ូត រហែក វាបានក្លាយជាស្តាយមួយទៅវិញ ហើយអាចមានតម្លៃថ្លៃទៀតផង។

jeans Jean

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 16: Fashion Blogger Irina Lakicevic wears Ray Ban sunglasses, Little Liffner bag, By Malene Birger shirt, Ralph Lauren jeans, Celine shoes, Dries Van Noten coat on day 3 of London Collections: Women on February 16, 2014 in London, England.  (Photo by Kirstin Sinclair/Getty Images)
LONDON, ENGLAND – FEBRUARY 16: Fashion Blogger Irina Lakicevic wears Ray Ban sunglasses, Little Liffner bag, By Malene Birger shirt, Ralph Lauren jeans, Celine shoes, Dries Van Noten coat on day 3 of London Collections: Women on February 16, 2014 in London, England. (Photo by Kirstin Sinclair/Getty Images)

ប៉ុន្តែការពិតជាវាការងាយស្រួលទេ បើសិនជាអ្នកមានពេលវេលាដើម្បីច្នៃម៉ូតក្នុងការច្រៀកវាដោយខ្លួនឯង ដោយប្រើដោយឧបករណ៍បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះជំនួសពីការទៅដើរទិញនៅទីផ្សារចំណាយប្រាក់នោះ មោះ! យកខោចាស់ៗ របស់លោកអ្នកមកសាកល្បងទាំងអស់មើល…