តោះ! រៀនពីរបៀបលុបស្នាមលើផ្ទៃមុខ ទាំងអស់គ្នា

Photo Retouching

0
1654
Acne2
Acne2

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានស្នាមមុនដែលលោកអ្នកគិតថា មើលទៅមិនស្អាតនៅលើករូបថត លោកអ្នកមានបំណងចង់បំបាត់ស្នាកស្នាមទាំងនោះនៅលើផ្ទៃមុខ។ កុំបារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop អាចជួយកែស្លាកស្នាមទាំងនោះអោយស្អាតបានដោយខ្លួនឯង។

Remove-Acne
Remove-Acne

នៅក្នុងថ្ងៃនេះ KSPG.TV សូមលើកយកគន្លឹះខ្លីៗ ងាយៗ ដែលអាចអោយលោកអ្នករៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងបានដោយងាយស្រួលបំផុត ជាមួយកម្មវិធី Adobe Photoshop មិនត្រូវការ Plugin ជំនួយ តោះ! រៀនពីរបៀបលុបស្នាមមុនទាំងអស់គ្នា។

Remove-Acne03

កុំអោយខាតពេលយូរ សូមទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖