កន្លែងមួយចំនួន ស្រស់ស្អាតបំផុត ដែលអ្នកមិននឹកស្មានដល់

0
2082
Shibazakura Festival
Shibazakura Festival

ពិភពលោករបស់យើង គឺពោរពេញដោយភាពអស្ចារ្យ នឹងនឹកស្មានមិនដល់ថាមានលើកលោកនេះ ទៅតាមទីតាំងភូមិសាស្រ្តផ្សេងៗគ្នា និងដោយសារ លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុខុសៗគ្នាផងដែរ។ ជាក់ស្តែង សំរាប់អត្តបទនេះ យើងសូមលើកយក រូបភាពនិងវីដេអូ តំបន់ទេសភាពធម្មជាតិ និងកែច្នៃខ្លះៗ ដែលជាសួនផ្កាធំៗ ក្នុងលោក ដែលអ្នកសឹងតែមិនជឿនឹងភ្នែកខ្លួនឯង ប្រសិនបើមិនបានទៅឃើញផ្ទាល់។ ស្រមៃមើលបើអ្នកនៅទីនោះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ? សំរាប់តំបន់មួយចំនួនខាងក្រោម៖

1 សួនផ្កា Shibazakura ទីតាំងទីក្រុង Chichibu ប្រទេស ជប៉ុន

Shibazakura Festival
Shibazakura Festival
Shibazakura Festival
Shibazakura Festival
Shibazakura Festival
Shibazakura Festival

2 សួនផ្កា Spectacular Wisteria ទីតាំង ទីក្រុង Kitakyushu ប្រទេសជប៉ុន

Spectacular Wisteria Flower
Spectacular Wisteria Flower

3 វាលសួនផ្កា ដ៏ធំ Tulip នៅប្រទេស Netherlands

Tulip Flower Fields
Tulip Flower Fields
Tulip Flower Fields
Tulip Flower Fields
Tulip Flower Fields
Tulip Flower Fields