កាលពីម្សិលមិញនេះ លោក ហេង ពិទូ ដែលជាម្ចាស់បទ Original Song ជាច្រើន ហើយពេលនេះ គាត់ក៏បាន ចេញនៅ Trailer បទថ្មីមួយទៀតហើយ ដែលមានចំណងជើងថា “បងឯកា”។ គ្រាន់តែ Trailer បទនេះ បង្ហោះ ទើបតែបានប្រហែល 14ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ គឺមានអ្នកចុចមើលរហូតដល់ទៅ 8ម៉ឺន នាក់។ បើចង់ដឹងថាបទនេះពិរោះ យ៉ាងណាអាចស្តាប់នៅខាងក្រោមបាន៖

Heng Pitu
Heng Pitu