នៅក្នុងការប្រកួតរវាង Real Madrid នឹង Deportivo La Coruna ដែលបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល 3-2។ ដោយកីឡាករ Ramos អាចជួយរកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះអោយ Real​ នៅនាទីថែមម៉ោងទៅហើយ។ ប៉ុន្តែក្នុង ការប្រកួតគ្នានោះក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នារបស់កីឡាករទាំង 2ក្រុម ផងដែរ។ ការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងនាទីទី 87 ពេល ដែលក្រុមទាំង 2 មានគ្រាប់បាល់ស្មើរគ្នា។

https://www.youtube.com/watch?v=3fxIokpSWpU