មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ មានលក់នៅ Cambo Meatball កោះពេជ្រហើយ

មីហឹរឆ្នាំងដែក ជាមីស៊ុបដែលមានរសជាតិហឹរ បែបកូរ៉េ សាច់មីស្វិត ដោយទឹកស៊ុបរំងាស់ជាមួយគ្រឿងកូរ៉េរយ:ពេល ១២ម៉ោង ដើម្បីធ្វើអោយរសជាតិរឹតតែទឹកស៊ុបកាន់ពិសេស និងឆ្ងាញ់។ ហើយសំរាប់មីហឹរឆ្នាំងដែក នេះមានរសជាតិ៥យ៉ាងដើម្បីបំពេញចិត្តអតិថិជនខុសៗគ្នាតាមការចូលចិត្តរបស់ភ្ញៀវ។

មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ

មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ ពិតជាពិសេសណាស់​ ទាំងតម្លៃ និងរសជាតិដោយមីនេះមានគ្រឿងផ្សំពិសេសដូចជា មីកូរ៉េ បន្លែ៣មុខ មីតុករបស់កូរ៉េ ប្រហិតត្រីបន្ទះត្រី ប្រហិតសាច់ជ្រូកកូរ៉េ ហើយនិងលោកអ្នកអាចជ្រើសសាច់បន្ថែម ច្រើនជម្រើសទៀតតាមត្រូវការហើយតម្លៃត្រឹមតែ ៩០០០៛ សំរាប់មីហឹរសាច់ជ្រូក, សាច់គោ ១០០០០៛, ១២០០០៛ បង្គា, ១២០០០៛ មឹក, និងបង្កង១គូត្រឹមតែ ១៦០០០៛ ប៉ុណ្ណេាះពិតជាពិសេសណាស់ កំុភ្លេចទៅភ្លក្សសាកណា…

មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ

ហាង មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
ទូរស័ព្ទ៖ 010 626206 / 092 735 197 / 093 325 789
ទីតាំង៖ #190, St. 150, សន្ធរម៉ុក, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ហាង Cambo Meatball កោះពេជ្រ – មីហឹរឆ្នាំងដែក ៥រសជាតិ
Tel: 093 32 57 89 / 070 89 88 23
Address: ខាងក្នុងទីក្រុងកោះពេជ្រ តំបន់ញ៉ាំអាហារមាត់ទន្លេ ច្រកចេញ ក្បែរស្ពាននាគ បែរមុខទៅ ឌ្រីមលេន ។

 

វីដេអូ