ក្នុងក្របខណ្ឌអង់គ្លេសយប់មិញនេះ គឺក្រុមភ្ញៀវបិសាចក្រហម Man Utd បានទៅសួរសុខទុក្ខក្រុម ម្ចាស់ផ្ទះ West Brom។ នៅក្នុងជំនួបនេះ ក្រុមភ្ញៀវបានបើការនាំមុខក្រុមម្ចាស់ផ្ទះតាំងតែនាទីទី 5 ដោយកីឡាករ Ibrahimovic។ រហូតដល់តង់ទី 2 ក្រុមភ្ញៀវបានរកបានមួយគ្រាប់ទៀត គឺដោយកីឡាករ Ibrahimovic ដដែរ។ ការប្រកួតរហូតដល់បញ្ចប់ ក្រុមភ្ញៀវយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ 2-0 ទទួលបាន 3ពិន្ទុ។

https://www.youtube.com/watch?v=XkI0ZbjsmFU