សម្រាប់បទ “យប់មួយ” របស់ Step គឺបានចេញនៅ MV Teaser របស់ខ្លួនហើយ។ សម្រាប់បទនេះ គឺបាន បង្ហោះនៅក្នុងហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស។ ហើយក៏កំពុងទទួលបានការគ្រាំទ្រពី សំណាក់មិត្ត យុវវ័យផងដែរ។ បើចង់ដឹងច្បាស់ថា MV បទ “យប់មួយ” ឡូយយ៉ាងណា។ អាចមើលវីដេអូខាងក្រោមបាន។