មួយគ្រាប់របស់ Diego Costa ដែលជួយអោយក្រុម Chelsea អាចយកឈ្នះលើក្រុម Crystal Palace។ ជ័យជំនះនេះក៏បានជួយអោយក្រុមមួយនេះឈរនៅកំពូលតារាង ក្នុងក្របខណ្ឌបាលទាត់អង់គ្លេស ដែលនាំមុខ​ក្រុមលំដាប់លេខ2 រហូតដល់ទៅ 9ពិន្ទុ។ ប៉ុន្តែក្រុមលំដាប់លេខ2 Liverpool គឺប្រកួតទើបតែបាន 16 ប្រកួត​ប៉ុណ្ណោះ។

https://www.youtube.com/watch?v=YRyNhQJbELc