សុភាពបុរសទាំងអស់ដែលមានក្បាលពោះធំៗតែងតែស្រម៉ៃចង់បានសាច់ដុំក្បាលពោះ៦កង់គ្រប់ៗគ្នាដើម្បីមើលទៅរាងស្អាត គ្មានអ្វីពិបាកនោះទេ កម្មវិធី Adobe Photoshop អាចជួយកែរូបថតរបស់លោកអ្នកបាន។

Get 6 Pack
Get 6 Pack

តោះ! រៀនពីគន្លឹះងាយៗ ដើម្បីកែរូបថតបានសាច់ដុំក្បាលពោះ៦កង់ ទាំងអស់គ្នាជាមួយកម្មវិធី Adobe Photoshop មិនមានប្រើ Plugin ងាយស្រួលធ្វើ។

Get 6 Pack
Get 6 Pack
Get 6 Pack
Get 6 Pack
Get 6 Pack
Get 6 Pack

សូមទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖