សម្រាប់ថ្ងៃ Christmas ខាងមុខនេះ ហ្គេម Clash of Clans បាន update នៅអីវ៉ាន់ថ្មីរបស់ខ្លួន។ ហើយមិន​ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក៏បានចេញនៅវីដេអូសម្រាប់ថ្ងៃ Christmas ផងដែរ។ វីដេអូនេះចេញ មិនទាន់បាន២ម៉ោងផង គឺមានអ្នកចុចមើលរហូតដល់ទៅជិត 40 ម៉ឺននាក់ទៅហើយ។ ចង់មើលវីដេអូ អាចចុចខាងក្រោមបាន៖