ពេលនេះតុក្កតា Larva បានចេញនៅវីដេអូវគ្គថ្មីរបស់ខ្លួនទៀតហើយ។ វគ្គថ្មីនេះ គឺ Food Phobia ដែលសាច់រឿងទាំងអស់ ពាក់ពន្ធ័ជាមួយនឹងមុខម្ហូបសុទ្ធតែម្តង។

Larva Food Phobia
Larva Food Phobia
Larva Food Phobia
Larva Food Phobia

ហើយថែមពីនេះទៅទៀត វគ្គនេះ ទើបតែចេញបានរយៈពេល៥ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ គឺមានអ្នកចូលទៅ មើលរហូតដល់ទៅជិត ៦សែននាក់ សំរាប់ Clip ទី១ តែ Clip ទី២ បានឈានរហូតដល់ទៅ ជិត ៨សែននាក បាត់ហើយហ្នឹង ឡូយមែនទែន។ មិនមើលម៉េចបាន តោះ! មើលទាំងអស់គ្នា…