កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន គឺមានពត៌មានដែលថាក្រុម Man City កំពុងចាំអារម្មណ៏កីឡាករ Alex Oxlade-Chamberlain របស់ Arsenal។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ក៏បានលេចលឺពត៌មានថាក្រុម Liverpool ក៏កំពុង តាមប្រម៉ាញ់កីឡាករវ័យ 23ឆ្នាំ រូបនេះផងដែរ។ សម្រាប់កុងត្រារបស់ Chamberlain កឺនឹងត្រូវផុតនៅ​ចុង​រដូវកាលក្រោយ។ ហើយក្រុម Liverpool ក៏កំពុងរៀបចំឯកសារក្នុងការដេញថ្លៃយករូបគាត់ក្នុងកំឡុង ខែមករាខាងមុខនេះហើយ។

https://www.youtube.com/watch?v=FxGA7Xh_yx0