ក្រឡានអ្នកសៀមរាប
ក្រឡានអ្នកសៀមរាប

សៀមរាប៖ ជារឿងធម្មតាទៅហើយ ការកុំម្មង់ទិញយើងអាចទទួលបាននូវរសជាតិពិសេសជាងក្រឡានដែលធ្វើលក់ធម្មតា នេះក៏ព្រោះតែតម្លៃលើទីផ្សារ។ អ្នកលក់ថា ការធ្វើអោយក្រឡានឆ្ងាញ់មិនពិបាកទេ អ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរ តែសំរាប់ក្រឡានដែលមានលក់សព្វថ្ងៃ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរ តែមិនទាន់ដល់កំរិតឆ្ងាញ់ម៉ាអ៊ែមនៅឡើយទេ។

ក្រឡានអ្នកសៀមរាប
ក្រឡានអ្នកសៀមរាប
ក្រឡានអ្នកសៀមរាប
ក្រឡានអ្នកសៀមរាប
ក្រឡានអ្នកសៀមរាប
ក្រឡានអ្នកសៀមរាប

ចឹងហើយពួកគាត់បានប្រាប់គន្លឹះដល់ក្រុមការងារយើងថា បើចង់បានក្រឡានឆ្ងាញ់ទាល់តែ កុំម្មង់ ឬក៏ប្រាប់ជាមុខ នោះអ្នកធ្វើគេនឹងលៃរសជាតិវាអោយឆ្ងាញ់ពិសារមិនខាន តែតម្លៃអាចនឹងលើក្រឡានធម្មតាបន្តិចហើយ។ តម្លៃក្រឡានជាធម្មតា មានចាប់ពី ១៥០០៛ ដល់ ៣០០០៛ ក្នុងមួយដើម។ ហើយនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់បងស្រី ធ្វើក្រឡានម្នាក់នៅ ជិតបារាយណ៍ ភូមិបន្ទាយស្រី, ស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប Tel: 017 98 35 74។

វីដេអូ