សម្រាប់ការប្រកួតរវាងក្រុមខ្លាំងទាំង​2 ក្នុងក្របខណ្ឌអង់គ្លេស ដែលក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Liverpool បើទ្វាផ្ទះ​ទទួលក្រុម ភ្ញៀវ Man City។ នៅក្នុងជំនួបនេះ គឺក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមានប្រៀបជាងក្រុមភ្ញៀវ ដោយរកបាន​គ្រាប់បាល់នាំមុខមុន ក្នុងនាទីទី 8 ដោយកីឡាករ Wijnaldum។ ការនាំមុខមួយគ្រាប់នេះ​ ធ្វើអោយការប្រកួតកាន់តែមានភាព ស្វឹតស្វាញជាងមុនទៅទៀត។ ប៉ុន្តែក្រុមភ្ញៀវ Man City នៅតែមិន អាចរកបានតាមស្មើរបានទេ។ ក្រោយបញ្ចប់ 90 នាទី គឺក្រុម Liverpool យកឈ្នះទៅលើក្រុម Man City ក្នុងលទ្ធផល 1-0 ទទួលបាន 3ពិន្ទុ ឈរនៅលេខ រៀងទី​2 ដែលតាមពីក្រោយក្រុមលេខមួយ Chelsea ចំនួន 6ពិន្ទុ។

https://www.youtube.com/watch?v=9tUWDhbvpKI