ចំនួបរវាងក្រុមខ្លាំងទាំង 2​គឺ Tottenham Hotspur នឹង Chelsea ត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល ម្ចាស់ផ្ទះ Spur លុតក្រុមភ្ញៀវ Chelsea 2-0។ ជ័យជំនះរបស់ក្រុម Spur នេះ បានបំផ្លាញ់នៅកំណត់ត្រារបស់ក្រុមតោខៀវ Chelsea ដែលចង់បានជ័យជំនះ 14ប្រកួតជាប់គ្នា។ កីឡាករដែលធ្វើអោយ Chelsea មិនអាចបន្តកំណត់ត្រា នេះ គឺកីឡាករ Dele Alli។ គាត់រកបានទាំង 2 គ្រាប់តែម្តង គឺនៅនាទី 45 និង 54។

https://www.youtube.com/watch?v=N9gYLWOFmCY