ជំនួបរវាងក្រុម Sevilla ជាមួយក្រុម Real Madrid ដែលមានមនុស្សជាច្រើនរង់ចាំមើល ពីព្រោះតែចង់ ដឹងថា ក្រុម Sevilla អាចបញ្ចប់ការទទួលជ័យជំនះ 40ប្រកួតជាប់គ្នារបស់ក្រុម Real Madrid បាន ឫអត់? ការប្រកួត នេះ ពិតជាមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុម Real Madrid ពីព្រោះចង់បន្តជ័យជំនះ របស់ខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវប្រកួត ជាភ្ញៀវទៀត។ ក្រុម Real Madrid បានធ្វើការវាយសម្រុកទៅលើក្រុម Sevilla យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ទទួលបាន បាល់ពិន័យ 11ម៉ែត្រ ដែលជាការទាត់បាល់បញ្ចូលទីរបស់កីឡាករ Ronaldo។ ប៉ុន្តែអ្វីត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញ បន្ទាប់ពីក្រុម Sevilla បានរកគ្រាប់តាមស្មើរបាននៅនាទី 85 ដោយការធ្វើអោយបាល់ចូលទីខ្លួនឯងរបស់កីឡាករ Ramos។ ហើយនៅនាទីថែមម៉ោងទៅហើយ កីឡាករ Jovetic ក៏រកបានគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះអោយក្រុម Sevilla។ បញ្ចប់ការប្រកួត 90នាទី ក្រុម Sevilla យកឈ្នះទៅលើក្រុម Real Madrid ក្នុងលទ្ធផល 2-1។

https://www.youtube.com/watch?v=r2OdfSvvG0I