កាលពិចុងសប្តាហ៍មុនលោកអ្នកប្រាកដជាបានតាមដានការប្រកួតរវាងក្រុមបិសាចក្រហម និងក្រុមហង្សក្រហម រួចមកហើយ។ លទ្ធផលសម្រាប់ការប្រកួតនេះ គឺបានបញ្ចប់ត្រឹម 1ទល់1 ដែលធ្វើ អោយទទួលបានម្នាក់ 1ពិន្ទុ។ នៅក្នុងការប្រកួតនេះ គឺក្រុមភ្ញៀវហង្សក្រហម Liverpool ជាអ្នកធ្វើការ នាំមុខមុនចាប់តាំងពីតង់ទី1 ដោយការ ស៊ុតបាល់ពីន័យ 11ម៉ែត្រ។ ប៉ុន្តែរហូតដល់ជិតដល់ចុងម៉ោងនៃ តង់ទី 2 ទើបក្រុមបិសាចក្រហមអាចតាមស្មើ វិញបាន។ ហើយសម្រាប់អតីតខ្សែការពារ ដែលមាន ឥទ្ធិពល Rio Ferdinand ដែលបានតាមដានការប្រកួត នេះផងដែរ។ គាត់បានបង្ហាញនៅសកម្មភាព ដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៏មែនទែននៅពេលដែលក្រុមបិសាច ក្រហមអាចតាមស្មើវិញបាន។ បើចង់ដឹងថាសកម្មភាពរបស់ Rio Ferdinand យ៉ាងណា? អាចមើលវីដេអូខាង ក្រោមបាន៖