ក្លឹបហង្សក្រហម Liverpool ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់លោក​ Kloop បានជួបនៅ បរាជ័យផ្ទួនៗគ្នារហូតដល់ទៅ 3ប្រកួត ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 8ថ្ងៃ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការប្រកួតចាញ់ ទាំង 3 ប្រកួត គឺធ្វើអោយក្លឹប Liverpool បាត់បងឪកាសក្នុងការដណ្តើមពានរង្វាន់ EFL Cup និង FA Cup។

ថ្ងៃទី 21 ខែមករា គឺក្លឹប Liverpool ប្រកួតចាញ់ ក្លឹប Swansea City ក្នុងលទ្ធផល 2-3 ក្នុងពានរង្វាន់ EPL។

https://www.youtube.com/watch?v=zctjks2JjPs

ថ្ងៃទី 26 ខែមករា គឺក្លឹប Liverpool ប្រកួតចាញ់ ក្លឹប Southampton ក្នុងលទ្ធផល 0-1 ក្នុងពានរង្វាន់ EFL ។

https://www.youtube.com/watch?v=4zJWYR8hbfk

ថ្ងៃទី 28 ខែមករា គឺក្លឹប Liverpool ប្រកួតចាញ់ ក្លឹប Wolves ក្នុងលទ្ធផល 1-2 ក្នុងពានរង្វាន់ FA Cup។

https://www.youtube.com/watch?v=eaOcFm2vq6U