ស៊ុបសាច់អាំង មូយាំុងកៅលី ១ ឈុត២០០០០៛ មានទាំងអាំង ទាំងស៊ុប ហើយឆ្នាំងមានលក្ខណៈពិសេស គឺអាចការពារភ្លើងហ្គាសបាន និងមិនខ្លោច ដែលបណ្តាលអោយខូចសុខភាព។ ក្នុង១ឈុត មានសាច់គោ សាច់ជ្រូក មឹក បង្គារ ពងមាន់ និងបន្លែមួយឈុត ។

 

គ្រឿងបន្ថែម

សាច់ជ្រូកបីជាន់
សាច់ជ្រូកបីជាន់ 5000៛
បង្គារ
បង្គារ 6000៛
មឹក
មឹក 6000៛
សាច់គោ
សាច់គោ 5000៛
សាច់ជ្រូក
សាច់ជ្រូក 5000៛

ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ (ស៊ីសុវត្តិ)
លេខទូរស័ព្ទ៖ 096 998 81 81
អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 216 ផ្លូវ 174 កែងផ្លូវប៉ាស្ទ័រ

សាច់មាន់អាំង
សាច់មាន់អាំង 1500៛
ប្រហិតសាច់ជ្រូកអាំង
ប្រហិតសាច់ជ្រូកអាំង 1500៛
តៅហ៊ូអាំង
តៅហ៊ូអាំង 1500៛
សាច់ជ្រូកអាំង
សាច់ជ្រូកអាំង
ផ្សិតអាំង
ផ្សិតអាំង 1500៛
ប្រហិតសាច់គោអាំង
ប្រហិតសាច់គោអាំង

www.kspg.tv The Leading Online TV in Cambodia. Watch better. Live Better.
www.facebook.com/kohsantepheap