ទោះជាទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបានបិទធ្វើនៅថ្ងៃទី 31 ខែមករា ក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែដំណឹងក្នុងការដោះដូរ កីឡាករ នៅតែមានដដែល។ ក្នុងនោះ ដំណឹងរបស់កីឡាករ De Gea ដែលក្រុម Real Madrid ចង់បានជា យូរមកហើយ ក៏លេចលឺមកវីញមកទៀតហើយ។ ដោយលើកនេះ​ក្រុម Real Madrid អាចនឹងចំណាយលុយ រហូតដល់ទៅ 55.3 លានផោន ក្នុងការនាំយកកីឡាករ De Gea។ ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានពត៌មានបញ្ជាក់ ណាមួយពីសំណាក់ ក្រុម Man Utd អំពីការចង់បានអ្នកចាំទីដៃទី1 របស់ខ្លួនឡើយ។ បើចង់ដឹងច្បាស់អំពី ការផ្លាស់ប្តូរ គឺមានតែរោង ចាំដល់ការបើកទ្វាទីផ្សារដោះដូរម្តងទៀត នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀត។

https://www.youtube.com/watch?v=kecAMuDo2Cs