ជាទូទៅនៅពេលដែលអ្នកលាបក្រចកដោយខ្លួន វាពិតជាពិបាកណាស់មែនទេ ហើយធ្វើអោយរញ៉េរញ៉ៃ មួម៉ៅ ដោយសារ  វាមិនស្អាតដូចទៅហាងអោយគេលាបអោយ ប៉ុន្តែបើអ្នកដឹងគន្លឺះ ទាំងអស់នេះលែងកង្វល់ ទៀតហើយ ទស្សនាជាមួយគ្នា ធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?

Nail-Make it easier
Nail-Make it easier
Nail 2
Nail-Make it easier

ប្រភពពី YouTube Channel Glamrs.com