មនុស្សយើងម្នាក់តែងតែមានសមត្ថភាពពិសេសផ្សេងៗគ្នា ហើយអ្នកខ្លះទៀត អាចមានសមត្ថភាពដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ថាអាចទៅរួច រហូតដ៏គេអោយឈ្មោះថា មនុស្សដ៏អស្ចារ្យ។

people are awesome

ហើយអ្វីៗ ដែលពួកគេធ្វើគឺ សុទ្ធតែធ្វើអោយអ្នកទស្សនាស្រៀវជំនួស ព្រោះថាវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ចឹងហើយ សូមកុំព្យាយាមធ្វើតាមអី ។

people are awesome people are awesome