បើតាមរយៈសារពត៌មាន The Sun បានបញ្ជាក់ថា “កីឡាករ Sergio Aguero ចង់ទៅចូលរួមជាមួយក្រុម Real Madrid ក្នុងចុងរដូវកាលនេះ”។ កីឡាករ Aguero ដែលកំពុងស្នាក់នៅជាមួយក្រុមមេឃខៀវ Man City។ សម្រាប់ពាក់កណ្តាលរដូវកាលនេះ គាត់អាចស៊ុតបញ្ចូលទីបាន 11គ្រាប់ ផងដែរ។ សម្រាប់ពត៌មាន ដែលថា Aguero ចង់ទៅចូលរួមជាមួយ Real Madrid គឺមិនទាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយ។ ពីព្រោះទីផ្សារដោះ ដូរកីឡាករ បានបិទតាំងចុងខែមករាមកម្ល៉េះ។

https://www.youtube.com/watch?v=uOnlLs32U1E