ស្ងាត់ៗ Song Song ចេញបទចម្រៀងថ្មីទៀត​ហើយ!

Song Song ម្ចាស់បទ “មេឃភ្លៀងហើយ” បានចេញនៅបទចំរៀងថ្មីរបស់ខ្លួនទៀតហើយ ដែលមានចំណង ជើងថា “Your Call”។ បទថ្មីរបស់ Song Song គឺកំពង់ទទួលបានការគ្រាំទ្រពិសំណាក់យុវវ័យ បន្ទាប់ពី បានបង្ហោះក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។ សម្រាប់បទនេះ គឺចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៏របស់បុរសម្នាក់ ដែលកំពុងរង់ចាំទូរសព្ទ័របស់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់។ ទោះជាគាត់ ព្យាយាមទាក់ទាងទៅវិញក៏មនុស្ស ដែលខ្លួនស្រឡាញ់មិនទទួលផងដែរ។ បើចង់ដឹងពីអារម្មណ៏របស់បុរសម្នាក់នេះ អាចស្តាប់បទចំរៀងខាង ក្រោមបាន៖