ក្រុម Juventus បានរៀបចំឯកសារក្នុងការស្នើរទិញកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមកាំភ្លើង Arsenal។ សម្រាប់តំលៃ ក្នុងការស្នើទិញ Sanchez មកកាន់ Juventus គឺ 25លានផោន។ ក្រុម Arsenal បានតម្លើងនៅប្រាក់ប្រចាំ​សប្តាហ៏​របស់ Sanchez រហូតដល់ទៅ 18ម៉ឺនផោន ក្នុងមួយសប្តាហ៏ (គឺតម្លើង 5ម៉ឺនផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍)។ ប៉ុន្តែ Sanchez ត្រូវការរហូតដល់ទៅ 25ម៉ឺនផោន ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ហើយក្រុមយក្សនៅអ៊ីតាលីមួយនេះ​ ក៏អាច  ផ្តល់អោយគាត់បាន។