ម្សិលមិញនេះ ជាថ្ងៃដំបូង ដែលរឿង Angry Bird ចាប់ផ្តើមដាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តក្នុង ប្រទេសរបស់យើង។ រឿងនេះ គឺថតចេញពីហ្គេម Angry Bird ដែលមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាលេង និងល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំង។ ហើយ នៅពេលវា ក៏បានចេញជារឿង ផងដែរ។

Angry Bird
Angry Bird
Angry Bird
Angry Bird

ប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រហែលជាចង់ដឹង ទៀតថាតើសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារ ដែលបានបង្កើតរឿងនេះ យ៉ាងណាមែនអត់?

Angry Bird 07

ពិតមែនហើយ ពួកគេពិតជាធ្វើវាបានយ៉ាងល្អ ទាំងការបញ្ចូលសំលេង និង ការប្រើប្រាស់ Graphic ក្នុងរឿងនេះ  គ្រាន់តែឃើញចង់ធ្វើការជាមួយបាត់ហើយហ្នឹង ។

Angry Bird Angry Bird

បើ ចង់ដឹងពីសកម្មភាព ទាំងអស់នេះ ល្អមើលប៉ុណ្ណា សូមមើលនៅវីដេអូខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នាៈ