បច្ចេកទេសថត [One Shot] – MV បទ “ភ្លៀង” អត់មើលម៉េចបាន!

[One Shot] - Heng Pitu Song

មុននេះបន្តិច នៅលើទំព័របណ្តាញសង្គម Facebook របស់តារាចំរៀង ដែលនិពន្ធបទ Original លោក ហេង ពិទូ បានផុសនៅ វីដេអូអំពីសកម្មភាពថតនៅបទចំរៀង ភ្លៀង។ នៅក្នុង វីដេអូ គឺមានបទសំភាសន៍ជាមួយលោកហេង ពីទូ នឹងក្រុមការងាររបស់គាត់។

heng-pitu
heng-pitu

ចង់ដឹងអោយច្បាស់ថាតើសកម្មភាព ក្នុងការថតបទ ភ្លៀង ដែលប្រើបច្ចេកទេស [One Shot] មានអ្វីខ្លះ? នឹងមានការចូលរួមពីអ្នកណាខ្លះ? អាចតាមដានមើលនៅ វីដេអូខាងក្រោមនេះបាន…